1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem tess-shirt.pl jest firma Tess Anna Gołębiowska o numerze NIP 7891745388 oraz REGON 302235703, zarejestrowana pod adresem Legnicka 3, 62-300 Września.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie tess-shirt.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały leganie wprowadzone na rynek polski.

3. Dokonywanie zakupów w sklepie tess-shirt.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę internetową użytkownika oraz akceptację Polityki Plików Cookies.

4. Przedmiotem działalności firmy tess-shirt.pl jest sprzedaż detaliczna za pośrednictwem internetu.

5. W celu zakupu w sklepie tess-shirt.pl należy wypełnić formularz zamówienia, podając imię i nazwisko, adres mailowy oraz adres wysyłki, zaakceptować regulamin sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

6. Rejestracja na stronie tess-shirt.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu, są nieodpłatne.

7. Po zarejestrowaniu się na stronie, każdorazowe logowania można dokonać za pomocą danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. W celu usunięcia konta oraz danych ze sklepu należy skontaktować się z obsługą tess-shirt.pl.

9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu internetowego.

10. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

11. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma mail z potwierdzeniem zamówienia.

12. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

13. Faktura VAT może zostać wystawiona po uprzednim kontakcie z obsługą tess-shirt.pl.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych towarów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów) w ramach ich promocji lub wyprzedaży.

15. Zakupy w sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

16. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

17. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

19. Sklep nie przewiduje opcji zapłaty przy obiorze (tzw. przesyłki za pobraniem).

20. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

21. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

22. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz oświadczenie o zwrocie. Jednocześnie prosimy o powiadomienie sklepu o zamiarze zwrotu towaru.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).